Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.05.19    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-10 z 10 k dotazu konverzace

А. И. Изотов - Чешский язык: Учебник - самоучитель для начинающих (Москва, 2002)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty - samouky (v ruštině), 173 stran.

 • 20 lekcí
  • Dialog (Диалог)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • Hotel (Гостиница)
  • Praha (Прага)
  • Nádraží (Вокзал)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolená ...

Pracovní list ke straně 30 v učebnici Prvouka - pracovní sešit pro 2. ročník základní školy (autorky: Michaela Dvořáková, Jana Stará; Fraus 2008).

Zaměření:

 • Práce se slovní zásobou pro cizince asi na úrovni A2-B1.
 • Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace.
 • Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem.
 • Dokončování vět.

Časová náročnost: 

 • asi 2x 60 minut

...


...

Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Praha 2005.

Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen...


Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Praha 2005.

Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen...


Fráze na konverzaci - každá anglicky a česky. Užitečné pro studium jak angličtiny, tak češtiny. 


Conversation phrases - each in English and Czech. Useful for learning English as well as Czech.


Разговорные фразы - все по-английски и по-чешски. Используемые при обучении английского а также чешского языка.


Fráze na konverzaci každá anglicky a česky. Užitečné pro studium jak angličtiny, tak češtiny. Conversation phrases each in English and ...
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-17 22:13:30

...účastníky jednoho z večerů české konverzace zdarma díky!
Site pages - 2011-12-08 14:44:00

...porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace. Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem. Dokončování vět. Časová náročnost: asi 2x 60 minut Doplňující komentář: Jedná ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

...of the course / Специализация курса) konverzace (conversation / разговорный) příprava na zkoušku (exam preparation / подготовкa к экзамену) pro práci (for work / на работy) každodenní život (everyday life / ...
Site pages - 2010-09-12 17:10:31

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability