Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.21.50    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-10 z 10 k dotazu konverzaceFráze na konverzaci každá anglicky a česky. Užitečné pro studium jak angličtiny, tak češtiny. Conversation phrases each in English and ...
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-17 22:13:30

...účastníky jednoho z večerů české konverzace zdarma díky!
Site pages - 2011-12-08 14:44:00

...porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace. Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem. Dokončování vět. Časová náročnost: asi 2x 60 minut Doplňující komentář: Jedná ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

...of the course / Специализация курса) konverzace (conversation / разговорный) příprava na zkoušku (exam preparation / подготовкa к экзамену) pro práci (for work / на работy) každodenní život (everyday life / ...
Site pages - 2010-09-12 17:10:31

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability