Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.07.54    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-13 z 13 k dotazu kulturní rozdíly


(Hofstede 1991: 4 6) Kulturní rozdíly se projevují různými způsoby, které Hofstede (1991: 7 9) shrnuje do následujících skupin: 1) Zvyky / praktiky: symboly (slova, gesta, ...uvedené poznámky o zavádějícím předpokladu kulturní blízkosti na základě blízkosti jazykové. Graf 1 : Celkové srovnání všech kulturních dimenzí čtyř srovnávaných zemí Země PDI IDV MAS UAI ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka ZÁVĚRY: Celkově se ukázalo, že česká kultura je podle Hofstedeho ... Přes veškeré vyjmenované rozdíly musí učitel zůstat otevřený a přizpůsobivý: o možných rozdílech vědět, ale nebrat je jako determinující a neměnné.

Další rozdíly mohou být pozorovatelné v motivaci – zatímco u amerických studentů lze apelovat na zvýšení úsilí, které povede k lepším ...ruští mohou přisuzovat úspěch náhodě a neúspěch nepříznivým okolnostem, což roli učitele motivátora příliš neusnadňuje. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:11:16

...femininní společnosti píše, že se rozdíly mezi rolemi pohlaví stírají, je to právě femininní Rusko (a v menší míře i ČR), kde je stále zažitý tradiční model rozdělení sociálních ...v domácnosti či ve společnosti. Tento model se pak odráží v učebnicích češtiny a američtí studenti tím mohou být pohoršeni. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:11:55

Jinak si rozdíly příliš neuvědomuji. Moji ruští studenti však jsou a byli převážně vysoce vzdělaní lidé a i Hofstede dokládá, že se ...by to znamenalo útok na jeho autoritu. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

Tabulka 5 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi s krátkodobou a dlouhodobou orientací – škola Krátkodobá orientace Dlouhodobá orientace Studenti přisuzují úspěch a selhání náhodě Studenti ...diskusi budou pro americké studenty to pravé. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:10:39

Tabulka 2 : Hlavní rozdíly mezi kolektivistickými a individualistickými společnostmi – škola Individualistická společnost Kolektivistická společnost Od studentů se očekává, že budou ve třídě mluvit ...rodiny", nikoliv občanů téhož města nebo státu. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:12:36

Tabulka 6 : Hlavní rozdíly mezi požitkářskými a zdrženlivými společnostmi – obecně Požitkářská společnost Zdrženlivá společnost Větší procento velmi šťastných osob Nižší procento velmi šťastných ...rozdílech věděl a být připraven udělat kompromis. Čtěte dále: Úvod kulturní dimenze Geerta Hofstedeho Vzdálenost moci (...
Site pages - 2011-10-23 23:06:03

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability