Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.46.29    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-7 z 7 k dotazu lingvistika

PDF verze knihy Marie Sochrové "Český jazyk v kostce - pro střední školy" - teoretický přehled.

PDF verze knihy Marie Sochrové "Cvičení z českého jazyka v kostce - pro střední školy" - možná může posloužit i učitelům češtiny pro cizince.

Česká komise UNESCO, Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR uspořádaly u příležitosti vyhlášení 21. února 2008 organizací UNESCO Mezinárodním dnem mateřského jazyka kolokvium s názvem "Potřebujeme češtinu? A jakou?" Následuje kompletní zvukový záznam."

...

Preface of this e-book by Karel Tahal

The principal object in bringing out this GRAMMAR is to give a concise forminformation on the Czech language system seen from the viewpoint of a non-native speaker,no matter whether his/her interest is just occasional (e.g. general or comparative linguistics) orif (s)he wants to obtain a global insight into the language system simultaneously withattending some kind of step-by-step classes.

The explanations are conceived as an integrated comp...


Naše řeč (Our Speech) is a refereed scientific journal devoted to Czech as a first language. It offers essays primarily on contemporary Czech, but also considers its development, dealing with questions of Czech grammar, vocabulary, orthography and stylistics in a general sense as well as in the language of individual literary works. It devotes attention to the standard/literary variety of Czech in relation to other language forms. At its forefront are questions of Czech language cultivation a...


A magazine devoted to the theory and culture of language that has been published since 1935. It contains Czech as well as foreign works focusing semiotics, semantics, grammar, pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, text linguistics, theory of translation, etc. It is one of the most significant Central European linguistic and semiotic journals. The electronic version of the magazine is available online.


Časopis věnovaný teorii a kultuře jazyka, který vychází od roku 1935...


com Čeština lingvistika (Czech linguistics): www.czech language.cz Český jazyk (Чешский язык http://www.lingvisto.org/cze/ Čeština pro cizince zkouška pro ...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability