Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.12.20    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-3 z 3 k dotazu obecná čeština

Jedná se o sadu, která se skládá ze tří částí: 1) učebnice, 2) sešitu s výkladem pádů, klíčem, přepisy poslechů a slovníčkem a 3) brožurky „Česká gramatika v kostce 2". Sada je doplněna dvěma CD a na internetových stránkách si Lídy Holé lze stáhnout manuál pro učitele. Obecná čeština se vyskytuje v určité míře ve všech třech částech, protože se autorky domnívají, ž...


Obecná čeština se vyskytuje v určité míře ve všech třech částech, protože se autorky domnívají, že ačkoli je podle SERR doporučováno ...a proto by měla být obecná čeština zařazena již zde – protože v reálném životě pak cizinci musí rozlišit podobu spisovnou od nespisovné a vědět, v jakých ...

...called spisovnáčeština (= standard Czech) and obecná čeština, the latter not having any codified norm, butbeing widely used in everyday life. Several decades ago, it was the ...of present day language (= spisovná čeština) that is beingdescribed, observing the stylistically neutral level. Nevertheless, we consider it necessary fora non native speaker to become acquainted ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-24 20:57:05

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability