Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.29.08    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 27 k dotazu online

An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning). Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).

Czech Culture (Česká kultura) More on Czechs (Více o Češích) What is Czech (Co je české) Slavíková, J.
Site pages - 2011-10-23 22:50:27

com/topic/czech/ Online cvičení (Online Exercises): Cvičení z hovorové češtiny a odkazy (Exercises on colloquial English and links): http://weblearn.ox.ac.
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

Other surveys (Další ankety) Na všechny tyto pohádky se můžete podívat nebo je najít online pod anketou! You can watch or find all these fairytales online, under the survey! AKTUÁLNÍ VÍTĚZOVÉ ANKETY (CURRENT SURVEY LEADERS): ...
Site pages - 2012-12-23 19:26:28

CIP 01/2011 ( pdf online Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s "Learn Czech Online" či "Czech in Prague" můžete učit ...
Site pages - 2011-12-27 02:15:50

...discussions and 11 via an online questionnaire. I found the respondents among my friends and clients, and their friends and acquaintances (a snowball effect).... The online questionnaire consisted of these questions as well, plus questions regarding the Czech character, feeling of acceptance, integration, etc. 1.
Site pages - 2011-10-23 22:41:41

Listening to the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" or "Czech in Prague": with ...
Novinky (Site News) » 2011/10/08 - 2011-11-08 01:10:34

Audios and Videos (Audia a videa) YouTube Channel (Kanál na YouTube) Film News and Lists of Czech Films (Filmové novinky a seznamy českých filmů) Kinobox Top 1000 Czech Films Watch Czech films online (České filmy online) Filmklub.estranky.cz Download Czech films (Stáhnout české filmy) Filmy online download.over.cz UlozTo.
Site pages - 2011-10-26 01:01:47

...si zkontrolujte vyplněním do testu online . Až po dvojím poslechu a vyplnění odpovědí si můžete přečíst text dole!!! Otázky k testu 1) Na Kypru má sídlo ... a) online b) telefonicky c) poštou d) pouze osobně 5) Získávání informací z kyperského rejstříku bylo dříve … .

Online Questionnaire: Perception of Czechs Hello, thank you for taking part in my research. It is focused on the perception of ... Online Questionnaire: What it means to be Czech Hello, thank you for taking part in my research.
Site pages - 2011-10-23 22:43:43

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find four stories (...
Novinky (Site News) » 2011/10/15 - 2011-11-08 01:10:12

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find some information ...
Novinky (Site News) » 2011/11/07 - 2011-11-08 00:57:03

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find recipes for ...
Novinky (Site News) » 2011/10/30 - 2011-11-08 01:56:01

...texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF
Novinky (Site News) » 2011/12/25 - 2012-08-08 01:56:05

...pobyt v ČR: PDF Interaktivní online verze Poslechy ke zkoušce
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.... Online příručka českého jazyka, kde můžete najít např. skloňování českých podstatných jmen a časování českých sloves.

An online dictionary of foreign words and phrases (foreign to the Czech language) explained in Czech. Online slovník cizích slov a frází (...

An online Czech English picture dictionary with recordings of pronunciation. Online česko anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.

Quite a big online English Czech dictionary that offers pretyped letters with special signs (diacritics) and a translator option. It translates both ways. Docela velký online anglicko český slovník, který nabízí ...

EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many ... EUdict je soubor online slovníků pro nejrozšířenější jazyky Evropských společenství. Tyto slovníky jsou výsledkem práce mnoha autorů, kteří tvrdě pracovali na tom, aby nabídli ...

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability