Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.55.21    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 23 k dotazu pracovní list
Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce zaměřeno na časování sloves a akuzativ.

...komentář: Jedná se o první pracovní list pro vietnamskou dívku navštěvující 2. třídu, která potřebuje rozvinout slovní zásobu, porozumění textu, doplňování vět, tvoření vět s určitými ...cvičení na spojování slov, udělat pracovní list rozmanitější a zábavnější. I tak ale věřím, že tento pracovní list je využitelný nejen s dětmi ZŠ.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

( Tři čuníci Pracovní list pro učitele (pdf)
Site pages - 2011-03-06 23:26:16

Pracovní list k písničce Tři čuníci od Jaromíra Nohavici. Cvičení zaměřeno na časování sloves převážně přítomný čas, minimálně minulý a imperativ.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-11-09 02:02:57

Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ta zabarví, a ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:17

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:49

Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:48:06

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky. Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability