Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.46.01    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 23 k dotazu pracovní list

Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze - a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě svým studentům řekněte, že je to tentokrát o Vánocích anglosaských. Hlavními postavičkami jsou tu totiž elfové, pomocníci Santy Klause, a úkolem studentů je doplnit do vět slovesa ve správném tvaru (infinitiv je jim předložen).

Na druhém listu jsou řešení a tabulka slovesných s...


Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky.

Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s Vánoci (respektive zimou), a najít tak cestu ze startu do cíle. Potom nalezená slova připíšou k obrázkům.

Vánoční hra pro děti - bludiště...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hra je určena spíše pro děti, doprovodné obrázky si děti mohou vybarvit a také jim mohou napovědět správné odpovědi na otázky - ty jsou v souboru obsaženy na druhém listu (v případě nesouhlasu nebo doplnění neváhejte přidat komentář).

Vánoční hra pro děti - konverzace...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hráči musí odpovídat na otázky a pojmenovávat, co vidí na obrázcích.

Vánoce - hraHra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka. Když hráči vstoupí na pole s oblečením, musí obrázek pojmenovat, na ostatních polích je napsáno, co má udělat.

Learn Czech - Clothes (Game)

Pracovní list: Oblečení

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení - 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty. Úkolem studentů je pospojovat obrázky oblečení s jejich jmény.

Pracovní list: Oblečení

Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení - studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ta zabarví, a tak spojí start s cílem a dovedou Minnie k cíli - k novým šatům, aby mohla oslavit své narozeniny. Potom připíšou nalezená slova k obrázkům.

A Worksheet: Clothes

Materiál, který vypracovala Mgr. Pavlína Vojkovská ze ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570.

Obsah:

 • Sborník pracovně manipulačních listů
  • Pozdravy
  • Škola
  • Otázka - odpověď
  • Rodina
  • Pohybová slovesa
  • Jídlo
  • Zvířata
  • Části lidského těla
  • Nákupy
  • Přídavná jména
  • Sporty
  • Co (Kdo) je to? Jaké je to?
  • Předložky
  • Podzim
  • ...

Pracovní list ke straně 30 v učebnici Prvouka - pracovní sešit pro 2. ročník základní školy (autorky: Michaela Dvořáková, Jana Stará; Fraus 2008).

Zaměření:

 • Práce se slovní zásobou pro cizince asi na úrovni A2-B1.
 • Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace.
 • Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem.
 • Dokončování vět.

Časová náročnost: 

 • asi 2x 60 minut

...


Varianty a kol. 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2010.

V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspir...


Podkast (zvuková nahrávka) a podklad k němu v pdf: tabulka s formami zájmen kdo, co, někdo, něco, nikdo a nic ve všech pádech a příklady vět. Audio níže nebo s ostatními audionahrávkami na http://www.czech-in-prague.cz/index/podkasty/0-36.


A podcast and a pdf supplement with a table with the forms of kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic (who, what, somebody, something, nobody, nothing) in all the cases, and sample...


Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce - zaměřeno na časování sloves a akuzativ. Úroveň asi A1-A2, lze přizpůsobit - chtít po studentovi minulý čas apod.

Pracovní list k písničce Tři čuníci od Jaromíra Nohavici. Cvičení zaměřeno na časování sloves - převážně přítomný čas, minimálně minulý a imperativ. Pro středně pokročilé studenty.


...

Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Praha 2005.

Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen...


Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce zaměřeno na časování sloves a akuzativ.

...komentář: Jedná se o první pracovní list pro vietnamskou dívku navštěvující 2. třídu, která potřebuje rozvinout slovní zásobu, porozumění textu, doplňování vět, tvoření vět s určitými ...cvičení na spojování slov, udělat pracovní list rozmanitější a zábavnější. I tak ale věřím, že tento pracovní list je využitelný nejen s dětmi ZŠ.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

( Tři čuníci Pracovní list pro učitele (pdf)
Site pages - 2011-03-06 23:26:16

Pracovní list k písničce Tři čuníci od Jaromíra Nohavici. Cvičení zaměřeno na časování sloves převážně přítomný čas, minimálně minulý a imperativ.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-11-09 02:02:57

Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ta zabarví, a ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:17

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:49

Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:48:06

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky. Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability