Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.49.14    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-3 z 3 k dotazu prepozice

Cílem bakalářské práce Melity Lukšiji (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009) je pomoci frekvenční analýzy kolokací předložek do a na s místními jmény v korpusu SYN2000 nalézt doklady o jejich současném užití v češtině a následná praktická aplikace získaných dat ve výuce češtiny pro cizince.


The point of Bachelor thesis "Corpus as a Source of Data for Presentation of Czech Prepositions to/on with Local Dynamic Meaning in Te...


...řeckého a latinského původu Předložka (Prepozice) Předložková spojení s významem místním (výběr) Předložková spojení s významem časovým Předložková spojení s významem účelovým Předložková spojení s významem ...spojení s významem způsobu (primární prepozice, výběr) Předložková spojení s významem způsobu (sekundární prepozice, výběr) Předložková spojení s významem způsobu spoluúčast Předložková spojení s významem způsobu ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 01:21:31

...čtvrt" a „tři čtvrtě" následuje prepozice „na" a číslo v akuzativu. Po „půl" následuje řadová číslovka v genitivu. „Jedné" je výjimka neříkáme „první". Také neříkáme „hodiny".
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability