Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.52.10    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-6 z 6 k dotazu prezentace
Toto je záznam mé prezentace. Zvukový záznam prezentace Jany Slavíkové na setkání AUČCJ 7.3.2015 v .mp3
Novinky (Site News) » 2015/03/08 - 2015-03-08 22:54:18

Prezentace základů českého slovosledu v angličtině s několika cvičeními. Powerpointová prezentace je dostupná zde . A presentation of the basic rules of ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-01-15 00:37:44

...zcela jistá, zda zvolený způsob prezentace OČ v této učebnici je zcela vhodný. Určitě je dobré zařazovat ji především do poslechů [1] , nicméně, jsou li tyto ... Co se týče prezentace OČ v tabulkách v doprovodném sešitu a brožuře, možná by bylo dobré, kdyby byla OČ v tabulkách samostatných, její uvádění ...

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability