Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.47.44    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-3 z 3 k dotazu pronomena

Podkast (zvuková nahrávka) a podklad k němu v pdf: tabulka s formami zájmen kdo, co, někdo, něco, nikdo a nic ve všech pádech a příklady vět. Audio níže nebo s ostatními audionahrávkami na http://www.czech-in-prague.cz/index/podkasty/0-36.


A podcast and a pdf supplement with a table with the forms of kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic (who, what, somebody, something, nobody, nothing) in all the cases, and sample...


Tabulka skloňování osobních zájmen (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) - ve třech pozicích - nezdůrazněné, zdůrazněné a po předložkách. S poznámkami v angličtině.


Declensions of personal pronouns - a table with notes in English.


Склонение личных местоимений - таблица, примечания в английском.


...i přídavných jmen (adjektiva), zájmen (pronomena) a číslovek (numeralia). Zkrátka je koncovek spousta a zapamatovat si je je téměř nadlidský úkol.
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability