Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.03.54    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-4 z 4 k dotazu rody

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders. However, there is nothing inherently male about the "masculine" nouns or female about the "feminine" nouns. How to tell what gender a noun has?

As far as "unliving nouns", i.e. things, are concerned, it is not logical, it is just something you have to learn. But don't get panicky! There are some rules, or rather guidelines, how to recognize what gender a noun has (an...

Novinky (Site News) » 2010/10/14 - 14/10/2010

Rody ten / ta / to; podstatná jména (mužský – souhláska, ženský a, e, souhláska, střední o, í, e); přídavná jména ( ý / á / é) ...dokáže podle základních pravidel rozlišit rody – k rozlišení jsme používaly barvy (modrá, červená, žlutá) přivlastňovací zájmena Li si napsala tabulku, ve které byla přivlastňovací zájmena v ...

...nebo ruština, má tři gramatické rody. Na "mužských" podstatných jménech však není nic bytostně mužského a na "ženských" zase ženského. Jak poznat rod podstatného jména?
Novinky (Site News) » 2010/10/14 - 2011-09-26 13:49:57

...zprávy Čeština má tři gramatické rody mužský, ženský a střední (maskulinum, femininum, neutrum). Problém je v tom, že až na pojmenování osob a zvířat nemají rody žádnou logiku, je to něco, ...
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability