Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.44.45    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 57 k dotazu slovní zásoba

Čus vydrus!It’s happened to me several times recently that a foreigner addressed me Ahoj or Čau and then went on saying "Vy”. I must say it was mostly in writing (sms, chat, e-mail), where it kind of hits the eyes more as the author could have read it and thought about it (well, except t...

Blog » 2012/10/20 - 20/10/2012

Co to znamená "mlžit"?

= to doubletalk, beat about the bush 

E.g. Ministr neřekl nic konkrétního, jen tak mlžil. (The minister didn't say anything particular, he was just beating about the bush.)

  • Zamlžená Vltavaliterally: to make fog 
    • the perfective form is zamlžit, another imperfe...
Blog » 2011/11/16 - 16/11/2011
In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.

Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 20/11/2011

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 23/10/2011

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 03/10/2011

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech?

Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 11/09/2011

An online Czech-English picture dictionary with recordings of pronunciation.


Online česko-anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gra...


Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:17

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:49

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-08 15:18:42

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:13:31

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:31:16

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:01:25

Site pages - 2011-10-20 11:58:14

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Replies to your questions about Czech vocabulary Odpovědi na Vaše otázky týkající se české slovní zásoby Something ...
Site pages - 2011-11-08 15:44:55

Slovní zásoba od začátku jsme se už věnovaly těmto tématům: věci ve škole, rodina, barvy, zvířata, části těla, školní předměty (rozvrh), ...

Čeština (Czech language) Slovní zásoba a fráze (Vocabulary and Phrases): Česká slovíčka s obrázky (Czech vocabulary with pictures): czechprimer.
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

...š, z, ž, b Základní slovní zásoba matematika
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-23 01:08:25

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) One of the most important things you must learn about Czechs when you'll learning ...
Site pages - 2016-07-20 17:10:43

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. Interactive Wordsearch: Click on the words you ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:26

...Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) The difference between "CHYBA" and "OMYL" "CHYBA" is more general than "OMYL" – "OMYL" is one ...
Site pages - 2011-10-26 13:24:22

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) What is the difference between "hezký", "krásný" a "pěkný"? Hezký handsome, pretty, nice hezký muž (...
Site pages - 2011-10-26 13:27:14

Grammar & Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Grammar Notes (Poznámky o gramatice) It might happen when you start learning the Czech alphabet, or during the dark ...
Site pages - 2011-11-08 22:37:08

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) Jaká jsou různá použití slova "TAK" v češtině? like this / that, in this way, thus ...
Site pages - 2011-10-26 13:29:36

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) How do you say "security guard" in Czech? Based on my small research, there are ...
Site pages - 2011-10-26 13:25:25

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) possibility = perhaps, maybe Víš, koho jsem včera viděla? Karolínu! – Ale ta je v Americe.
Site pages - 2011-10-26 13:28:06

1 2 3 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability