Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.44.54    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 57 k dotazu slovní zásoba

Gramaticko-lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE - cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně):

V České republice průměrná mzda šplhá nahoru (___1___ 17 190 Kč, na konci roku 2010 dosáhla ___2___ 23 665 Kč, což je v ___3___ 986 eur). K evropskému ___4___ má ale ještě daleko. Medailové pozice patří podle údajů Eurostatu z roku 2008 Dánsku, ___5___ si zam...


Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze - a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě svým studentům řekněte, že je to tentokrát o Vánocích anglosaských. Hlavními postavičkami jsou tu totiž elfové, pomocníci Santy Klause, a úkolem studentů je doplnit do vět slovesa ve správném tvaru (infinitiv je jim předložen).

Na druhém listu jsou řešení a tabulka slovesných s...


Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky.

Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s Vánoci (respektive zimou), a najít tak cestu ze startu do cíle. Potom nalezená slova připíšou k obrázkům.

Vánoční hra pro děti - bludiště...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hra je určena spíše pro děti, doprovodné obrázky si děti mohou vybarvit a také jim mohou napovědět správné odpovědi na otázky - ty jsou v souboru obsaženy na druhém listu (v případě nesouhlasu nebo doplnění neváhejte přidat komentář).

Vánoční hra pro děti - konverzace...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hráči musí odpovídat na otázky a pojmenovávat, co vidí na obrázcích.

Vánoce - hraHra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka. Když hráči vstoupí na pole s oblečením, musí obrázek pojmenovat, na ostatních polích je napsáno, co má udělat.

Learn Czech - Clothes (Game)

Pracovní list: Oblečení

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení - 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty. Úkolem studentů je pospojovat obrázky oblečení s jejich jmény.

Pracovní list: Oblečení

Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení - studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ta zabarví, a tak spojí start s cílem a dovedou Minnie k cíli - k novým šatům, aby mohla oslavit své narozeniny. Potom připíšou nalezená slova k obrázkům.

A Worksheet: Clothes

Berlitz - Чешский язык - базовый курс (2005).

Základní kurz českého jazyka (v ruštině), 197 stran. Audio + pdf.

Obsah - lekce

 1. Seznamte se (Познакомьтесь)
 2. Moje rodina (Моя семья)
 3. Kolik je hodin? (Который час?)
 4. V restauraci (В ресторане)
 5. Procházka po městě (Прогулка по городу)
 6. Odkud jste? (Откуда вы?)
 7. Kde pracujete? (Где вы работаете?)
 8. Ubytování v hotelu (Размещение в гост...

Materiál, který vypracovala Mgr. Pavlína Vojkovská ze ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570.

Obsah:

 • Sborník pracovně manipulačních listů
  • Pozdravy
  • Škola
  • Otázka - odpověď
  • Rodina
  • Pohybová slovesa
  • Jídlo
  • Zvířata
  • Části lidského těla
  • Nákupy
  • Přídavná jména
  • Sporty
  • Co (Kdo) je to? Jaké je to?
  • Předložky
  • Podzim
  • ...

In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.

Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 20/11/2011

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 23/10/2011

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 03/10/2011

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech?

Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 11/09/2011

An online Czech-English picture dictionary with recordings of pronunciation.


Online česko-anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gra...


Čus vydrus!It’s happened to me several times recently that a foreigner addressed me Ahoj or Čau and then went on saying "Vy”. I must say it was mostly in writing (sms, chat, e-mail), where it kind of hits the eyes more as the author could have read it and thought about it (well, except t...

Blog » 2012/10/20 - 20/10/2012

Co to znamená "mlžit"?

= to doubletalk, beat about the bush 

E.g. Ministr neřekl nic konkrétního, jen tak mlžil. (The minister didn't say anything particular, he was just beating about the bush.)

 • Zamlžená Vltavaliterally: to make fog 
  • the perfective form is zamlžit, another imperfe...
Blog » 2011/11/16 - 16/11/2011

Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:17

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:03:49

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-08 15:18:42

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:13:31

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:31:16

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-11-28 02:01:25

Site pages - 2011-10-20 11:58:14

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Replies to your questions about Czech vocabulary Odpovědi na Vaše otázky týkající se české slovní zásoby Something ...
Site pages - 2011-11-08 15:44:55

Slovní zásoba od začátku jsme se už věnovaly těmto tématům: věci ve škole, rodina, barvy, zvířata, části těla, školní předměty (rozvrh), ...

Čeština (Czech language) Slovní zásoba a fráze (Vocabulary and Phrases): Česká slovíčka s obrázky (Czech vocabulary with pictures): czechprimer.
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

...š, z, ž, b Základní slovní zásoba matematika
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-23 01:08:25

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) One of the most important things you must learn about Czechs when you'll learning ...
Site pages - 2016-07-20 17:10:43

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. Interactive Wordsearch: Click on the words you ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:26

...Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) The difference between "CHYBA" and "OMYL" "CHYBA" is more general than "OMYL" – "OMYL" is one ...
Site pages - 2011-10-26 13:24:22

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) What is the difference between "hezký", "krásný" a "pěkný"? Hezký handsome, pretty, nice hezký muž (...
Site pages - 2011-10-26 13:27:14

Grammar & Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Grammar Notes (Poznámky o gramatice) It might happen when you start learning the Czech alphabet, or during the dark ...
Site pages - 2011-11-08 22:37:08

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) Jaká jsou různá použití slova "TAK" v češtině? like this / that, in this way, thus ...
Site pages - 2011-10-26 13:29:36

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) How do you say "security guard" in Czech? Based on my small research, there are ...
Site pages - 2011-10-26 13:25:25

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) possibility = perhaps, maybe Víš, koho jsem včera viděla? Karolínu! – Ale ta je v Americe.
Site pages - 2011-10-26 13:28:06

1 2 3 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability