Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.30.20    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-6 z 6 k dotazu slovosledStáhnout v pdf Zamyšlení nad českým slovosledem z Českého rozhlasu:

Prezentace základů českého slovosledu v angličtině s několika cvičeními. Powerpointová prezentace je dostupná zde .
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-01-15 00:37:44

Čeština má flexibilní slovosled , není proto třeba stresovat se, co má být první, druhé, třetí... Výslovnost není tak nepředvídatelná nebo problematická jako v angličtině, ... Slovosled také není zcela volný na začátku bývá stará informace a na konci nová nebo důležitá; krátká slova, jako pomocné sloveso ...
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

...Skladba Souvětí souřadné Souvětí podřadné Slovosled Lexikální cvičení Tvoření slov Odvozování Skládání Přejímání slov z cizích jazyků Slovní zásoba Univerbizace a multiverbizace Posuny ve významu slov ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:23:10

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability