Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.20.51    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-2 z 2 k dotazu střední škola

U příležitosti Evropského dne jazyků 26. září 2010 uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů jazykovou a literární soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk.

Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem je zamyslet se nad tím, co musejí nerodilí mluvčí překon...


...jako jsou skromnost, neangažovanost, sledování střední cesty a málo tužeb; společnosti s nízkou vzdáleností moci si zase cení přizpůsobivosti a obezřetnosti....vzdělaní lidé zastávají autoritářské hodnoty Politika vzdělanosti se zaměřuje na střední školství Politika vzdělanosti se zaměřuje ...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability