Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.43.10    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-5 z 5 k dotazu substantiva

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.

A brief overview of the grammatical genders of Czech nouns and their recognition based on the endings of nouns. 

This paper is a summary of a podcast - find a list of podcasts here: http://www.czech-in-prague.cz/index/podkasty/0-36.


An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the relat...


...se to jen podstatných jmen (substantiva), ale i přídavných jmen (adjektiva), zájmen (pronomena) a číslovek (numeralia). Zkrátka je koncovek spousta a zapamatovat si je je téměř ...
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability