Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.23.07    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-6 z 6 k dotazu synonyma

An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning).


Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).


A dictionary of Czech synonyms (words with the same or similar meaning).


Slovník českých synonym (slova stejného či podobného významu).Dictionaries on this site (translations both ways): Albanian-Czech, Bulgarian-Czech, Catalan-Czech, Croatian-Czech, Danish-Czech, Dutch-Czech, English-Czech, Finnish-Czech, French-Czech, German-Czech, Greek-Czech, Hungarian-Czech, Italian-Czech, Norwegian-Czech, Polish-Czech, Portuguese-Czech, Romanian-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech, Slovene-Czech, Spanish-Czech, Swedish-Czech, Turkish-Czech, Ukrainian-Czech, Vietnamese-Czech. Plus a dictionary of Czech synonyms.


...

An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning).

...a snaží se případně nacházet synonyma, tak se s rusky mluvícím cizincem velmi brzy po zahájení jeho výuky domluví. Co se týče výuky bez zprostředkujícího jazyka, ...a případně přeformulovávat či hledat synonyma. A eliminovat zprostředkující jazyk, jak jen to jde. Když není na výběr... Všechny ty úvahy a návody jsou sice moc ...

...také časování (konjugace) sloves , překlady, synonyma, atd.

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability