Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.59.36    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-7 z 7 k dotazu syntax


Obsah Fonologie Morfologie Syntax Texty A book by Laura A. Janda and Charles E. Townsend. Contents Phonology Morphology Syntax Texts Open publication Free publishing ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-01-29 02:53:28

...on the differences in the syntax of Czech and Russian. Trilateral comparison of verb collocations" by Hana Fejfarová (Philosophical Faculty of Masaryk University, Brno 2006) in ...differences in Czech and Russian syntax.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:04:08

...zásoba nebo fonologie, už ne syntax. Po studentech je v knize často vyžadováno, aby rozpoznali konkrétní projevy OČ – pokud to však po nich chceme, bylo by ...

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability