Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.27.15    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-12 z 12 k dotazu tabulka

Чешский язык - Учебник для начинающих (Praha 1964)

Učebnice českého jazyka pro začátečníky (v ruštině), 137 stran.

 • 20 lekcí - rozhovory na témata:
  • Rozhovory (Разговоры)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • V hotelu (В гостинице)
  • Praha (Прага)
  • Na nádraží (На вокзале)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolen...

А. И. Изотов - Чешский язык: Учебник - самоучитель для начинающих (Москва, 2002)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty - samouky (v ruštině), 173 stran.

 • 20 lekcí
  • Dialog (Диалог)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • Hotel (Гостиница)
  • Praha (Прага)
  • Nádraží (Вокзал)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolená ...

Tabulka skloňování osobních zájmen (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) - ve třech pozicích - nezdůrazněné, zdůrazněné a po předložkách. S poznámkami v angličtině.


Declensions of personal pronouns - a table with notes in English.


Склонение личных местоимений - таблица, примечания в английском.


...o obecných rozdílech viz následující tabulka (tato nová dimenze není rozpracována stejným stylem jako ty předešlé a škole není věnována zvláštní část). Tabulka 6 : Hlavní rozdíly mezi požitkářskými ...
Site pages - 2011-10-23 23:06:03

...projevují ve škole, zachycuje následující tabulka. Tabulka 4 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi se slabým a silným vyhýbáním se nejistotě – škola Slabé vyhýbání se nejistotě Silné vyhýbání ...
Site pages - 2011-10-23 23:11:16

...v prostředí školy zachycuje následující tabulka. Tabulka 2 : Hlavní rozdíly mezi kolektivistickými a individualistickými společnostmi – škola Individualistická společnost Kolektivistická společnost Od studentů se očekává, že budou ...
Site pages - 2011-10-23 23:12:36

Tabulka 1 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi s malou a velkou vzdáleností moci – škola Malá vzdálenost moci Velká vzdálenost moci Studenti jednají ...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

Tabulka 5 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi s krátkodobou a dlouhodobou orientací – škola Krátkodobá orientace Dlouhodobá orientace Studenti přisuzují úspěch a selhání ...
Site pages - 2011-10-23 23:10:39

Tabulka 3 : Hlavní rozdíly mezi femininními a maskulinními společnostmi – škola Maskulinní společnost Femininní společnost Normou je nejlepší student Normou je průměrný ...
Site pages - 2011-10-23 23:11:55

Tabulka skloňování osobních zájmen (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) ve třech pozicích nezdůrazněné, zdůrazněné a po ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:02:16

Podkast (zvuková nahrávka) a podklad k němu v pdf: tabulka s formami zájmen kdo, co, někdo, něco, nikdo a nic ve všech pádech a příklady vět.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2011-09-24 03:30:10

...druhém listu jsou řešení a tabulka slovesných skupin se zvýrazněnými koncovkami.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:48:06

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability