Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.46.19    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 21 k dotazu test

Malý test na čtení s porozuměním (ověření prostřednictvím 6 otázek - výběr z předložených odpovědí) a psaní. 

Téma: narozeninová párty


Gramaticko-lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE - cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně):

V České republice průměrná mzda šplhá nahoru (___1___ 17 190 Kč, na konci roku 2010 dosáhla ___2___ 23 665 Kč, což je v ___3___ 986 eur). K evropskému ___4___ má ale ještě daleko. Medailové pozice patří podle údajů Eurostatu z roku 2008 Dánsku, ___5___ si zam...


Gramaticko-lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE - cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně):

Ať už se rozhodnete přestěhovat za prací ___1___, ze všech stran na vás bude číhat strašák ___2___ nezaměstnanosti. Existují však evropské země, které nemusejí čelit tak dlouhým ___3___ žadatelů o místo. Mezi nejspokojenější státy patří Nizozemsko, Rakousko a Luce...


Toto je cvičný poslech ke zkoušce z češtiny jako cizího jazyka na VŠE. Skládá se z 15 otázek, na které je třeba odpovědět výběrem jedné ze čtyř možností. U zkoušky máte 3 minuty na přečtení otázek, následuje první poslech, další 3 minuty na přečtení otázek a promyšlení odpovědí a druhý poslech.

Níže jsou nejprve otázky, potom audio a následuje text poslechu. Vezměte si papír, přečtěte si otázky, poslechněte si dvakrát audio a své odpovědi si zkontrolujte vyplněním ...


Ohlášená pondělní stávka odborářů nebude. Krajští odboráři už dostali z Prahy informaci, že stávka propukne až ve čtvrtek. Odbory tak budou protestovat o tři dny později, nicméně se oproti původním plánům chystají na celodenní stávku. A slibují razantnější formu protestu. 

Šéf železničních odborů Jaroslav Pejša v České televizi uvedl, že odbory budou protestovat ve čtvrtek 24 hodin. Odboráři by tak splnili sobotní slib, že stávka bude ještě tvrdší než ta původn...


...už česky učili, vyplňte, prosím, test . Odpovídejte celými větami. This order is preliminary. If you have already learnt Czech, please take a test . Answer with full sentences.
Site pages - 2010-09-12 17:10:31

Malý test na čtení s porozuměním (ověření prostřednictvím 6 otázek výběr z předložených odpovědí) a psaní. Téma : narozeninová párty
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-06-15 13:29:34

...být" Audio Video Pdf Flashcards Tests Talking about a family photo and possessive pronouns Mluvení o fotce rodiny a přivlastňovací zájmena Audio Video Pdf Flashcards Tests Going shopping and groups of ...
Site pages - 2011-11-21 16:36:00

...200 testů různých úrovní (200 tests of various levels): http://www.goethe verlag.com/tests/ET/ET.HTM Cvičení pro začátečníky i pokročilé (Exercises for beginners ...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

Gramaticko lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně): Ať už se rozhodnete přestěhovat za prací 1 , ze všech stran na vás bude ...

Gramaticko lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně): V České republice průměrná mzda šplhá nahoru ( 1 17 190 Kč, na konci roku ...

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Tests for Pre intermediate Students Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Podcasts (...
Site pages - 2016-04-16 01:50:44

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Advanced Students (Testy pro velmi pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio ...
Site pages - 2016-04-16 01:51:47

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Intermediate Students (Testy pro středně pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio ...
Site pages - 2016-04-16 01:52:31

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Upper intermediate Students (Testy pro pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio ...
Site pages - 2016-04-16 01:52:11

Naše dítě se učí dobře Test 21 39 Nesouhlasím s tebou... Slavíme Malujeme byt Přijde návštěva Opakování 41 44 Sportujeme v létě Sportujeme v zimě Řídím ... Test 0 54 (diagnostický test) I kdybych Čteme noviny Odpovídáme na inzerát Oni mluví jinak než já Test 1 59
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:10:14

...budu studovat, mám příští týden test. Neuvěřitelné! Tak si to užij a v neděli na viděnou! Ještě ti dám vědět, jo? Super. Budu se těšit!... I have a test next week. Incredible! Enjoy it then and see you on Sunday! I’ll let you know, ok? Great.
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

2007 Testing of reading and listening with comprehension, writing and speaking
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:21:31

Test 1 19 Kde jsi včera byl? Co jsi včera dělal/a Kam chodíš? U lékaře, kupujeme oblečení pro dítě, budeme ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-25 23:57:43

...certificates of language abilities, language tests and approbation of language competence within the integration field of EU. In the empiric part it tries to offer immediate ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:08

...another reason for drills and tests in their "ČJ" (= český jazyk = Czech language) lessons and many of them grow up still mixing it up and not ...
Site pages - 2011-11-08 22:37:08

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability