Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.31.33    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 41 k dotazu učebnice

Adamovičová, A., Bischofová, J., Hádková, M., Hasil, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Učebnice B2

Obsah:

Mluvnická část
 • Podstatné jméno (Substantivum)
  • Rod (Genus)
   • Rod nesklonných podstatných jmen
  • Číslo (Numerus)
   • Rod plurálií tantum
  • Pád (Casus)
   • Skloňování vlastních jmen
   • Jména zeměpisná
   • Skloňování cizích slov, nejčastěji řecké...

Bischofová, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice B1

Obsah:

Tvarosloví

 • Ohebné slovní druhy
  • Podstatná jména a přídavná jména
   • Jednotné číslo
   • Množné číslo
  • Přídavná jména
   • Stupňování adjektiv
   • Přídavná jména přivlastňovací
   • Krátké tvary přídavných jmen
  • Zájmena
   • Osobní
   • Přivlastňov...

Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice A2 (2006)

Obsah:
 • Telefonujeme
 • Blahopřejeme Vám
 • Zvířata kolem nás
 • Máme (v bytě) problém - 10 krizových situací a jak na ně
 • Opakování - sumarizace gramatiky
 • Hledám práci jako...
 • Ráda bych pracoval/a jako...
 • Ráda bych pracoval/a jako...
 • Naše dítě se učí dobře
 • Test 21-39
 • Nesouhlasím s tebou...
 • Slavíme
 • Malujeme byt...

Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice A1 (2006)

Obsah:
 • Já a moje rodina
 • Kde I
 • Moje rodina II
 • Číslo
 • Opakování 1-4
 • Kolik to stojí?
 • Jaké to je?
 • Množství a vlastnosti
 • Co potřebuješ?
 • Opakování 6-9
 • Oni...
 • Nemusím, ale chci...
 • Můžu?
 • Co děláš?
 • Opakování 11-14
 • Zítra
 • Jak bude...
 • Kam jdeš?
 • Kam jedeš?...

Мокиенко В.М. - Чешский язык. Учебное пособие по развитию речи (1978)

Učebnice češtiny (v ruštině), 218 stran.

Z obsahu:

 • Posluchárna (Аудитория)
 • Kolej (Общежитие)
 • Byt (Квартира)
 • Rodina (Семьa)
 • Čas (Время)
 • Roční doby a podnebí (Времена года и климат)
 • Univerzita (Университет)
 • Město a doprava ( Город и транспорт)
 • Nemoc (Заболевание)
 • Oblečení (Платье)

И. Сыркова - Чешский "с нуля" - Учебник + Аудиокурс (2007)

"Český jazyk od nuly" - audio + pdf (v ruštině), 156 stran.

Zaměřeno především na gramatiku.

 • 12 lekcí, testy a cvičné texty

Berlitz - Чешский язык - базовый курс (2005).

Základní kurz českého jazyka (v ruštině), 197 stran. Audio + pdf.

Obsah - lekce

 1. Seznamte se (Познакомьтесь)
 2. Moje rodina (Моя семья)
 3. Kolik je hodin? (Который час?)
 4. V restauraci (В ресторане)
 5. Procházka po městě (Прогулка по городу)
 6. Odkud jste? (Откуда вы?)
 7. Kde pracujete? (Где вы работаете?)
 8. Ubytování v hotelu (Размещение в гост...

H. Confortiová, P. Tučný a kol. - Учебник чешского для русских (Praha 1976)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící (v ruštině), 437 stran.

 • Úvodní fonetická část
 • 25 lekcí - témata:
  • Pokoj; V kanceláři
  • Tramvaj; Rozhovor na stanici
  • Ulice; Setkání na ulici
  • Město; Kde je prodejna tabáku?
  • V obchodě; V prodejně obuvi
  • Nádraží; Uvítání na nádraží
  • Restaurace; Na obědě
  • Hotel; Příprava na cestu
  • ...

Чешский язык - Учебник для начинающих (Praha 1964)

Učebnice českého jazyka pro začátečníky (v ruštině), 137 stran.

 • 20 lekcí - rozhovory na témata:
  • Rozhovory (Разговоры)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • V hotelu (В гостинице)
  • Praha (Прага)
  • Na nádraží (На вокзале)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolen...

А. И. Изотов - Чешский язык: Учебник - самоучитель для начинающих (Москва, 2002)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty - samouky (v ruštině), 173 stran.

 • 20 lekcí
  • Dialog (Диалог)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • Hotel (Гостиница)
  • Praha (Прага)
  • Nádraží (Вокзал)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolená ...

А. Г. ШИРОКОВА, П. АДАМЕЦ, Й. ВЛЧЕК, Е. Р. РОГОВСКАЯ - Чешский язык - Учебник для I и II курсов (Москва, 1988)

Učebnice českého jazyka pro rusky mluvící studenty (v ruštině), 393 stran.

 • Úvodní fonetický kurz (10 lekcí)
 • Základní kurz (33 lekcí)
 • Česko-ruský slovník


Materiál, který vypracovala Mgr. Pavlína Vojkovská ze ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570.

Obsah:

 • Sborník pracovně manipulačních listů
  • Pozdravy
  • Škola
  • Otázka - odpověď
  • Rodina
  • Pohybová slovesa
  • Jídlo
  • Zvířata
  • Části lidského těla
  • Nákupy
  • Přídavná jména
  • Sporty
  • Co (Kdo) je to? Jaké je to?
  • Předložky
  • Podzim
  • ...

...

Pokyny pro vyučující a klíče ke všem jazykovým mutacím učebnic Elgy Čechové, Heleny Remediosové a Harryho Putze.


Tato diplomová práce Ireny Brychnáčové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zaměřuje na češtinu pro cizince a její výuku. Práce reflektuje historický přehled i současnou problematiku oboru. Seznamuje čtenáře se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1-C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas-jazykový pas, Evropské jazykové portfolio a Evropský životopis. Práce dále poskytuje přehled o ...


Ukázkové lekce z nového česko-anglického kompletu učebnic češtiny pro cizince Mluvme česky a také doprovodný vícejazyčný slovníček od Dalibora Dobiáše. Komplet tvoří tři navzájem provázané knihy, které dohromady podávají ucelený pohled na český jazykový syst&eac...

Příručka pro učitele k učebnici Lídy Holé a Pavly Bořilové Čeština expres 1 (A1/1), přepracované učebnice Czech Express 1.

Příručka pro učitele k učebnici Lídy Holé a Pavly Bořilové Česky krok za krokem 2, pokračování Czech Step by Step.

Učebnice češtiny pro malé cizince

Když jsem se rozhodovala, jaké učebnice s malou Číňankou používat, nebylo snadné nějakou vhodnou najít. Nakonec jsem používala především tyto:

Jedná se o sadu, která se skládá ze tří částí: 1) učebnice, 2) sešitu s výkladem pádů, klíčem, přepisy poslechů a slovníčkem a 3) brožurky „Česká gramatika v kostce 2". Sada je doplněna dvěma CD a na internetových stránkách si Lídy Holé lze stáhnout manuál pro učitele. Obecná čeština se vyskytuje v určité míře ve všech třech částech, protože se autorky domnívají, ž...


Učebnice češtiny pro malé cizince Když jsem se rozhodovala, jaké učebnice s malou Číňankou používat, nebylo snadné nějakou vhodnou najít.

Učebnice češtiny pro cizince Helena Remediosová, Elga Čechová Chcete mluvit česky? (1. díl) Elga Čechová, Helena Remediosová, Harry Putz ...
Site pages - 2011-11-03 17:26:28

Site pages - 2011-09-24 15:25:28

Other surveys (Další ankety) What textbook did you use when you started learning Czech?
Site pages - 2011-10-29 19:55:44

Tato diplomová práce Ireny Brychnáčové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zaměřuje na češtinu ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:42

Matula, O. Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2007.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:27:21

Jedná se o sadu, která se skládá ze tří částí: 1) učebnice, 2) sešitu s výkladem pádů, klíčem, přepisy poslechů a slovníčkem a 3) brožurky „Česká gramatika v kostce 2".... úroveň této učebnice), a proto by měla být obecná čeština zařazena již zde – protože v reálném životě pak cizinci musí rozlišit podobu spisovnou ...

: Čeština pro cizince a azylanty Učebnice B2 Obsah Mluvnická část Podstatné jméno (Substantivum) Rod (Genus) Rod nesklonných podstatných jmen Číslo (Numerus) Rod plurálií tantum Pád (Casus) ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 01:21:31

Učebnice Evropské kontaktní skupiny (EKS), nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek ... Učebnice je určená všem migrantům a migrantkám, kteří se chtějí dozvědět něco o české společnosti, jejích zvycích, kultuře a historii.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:25:30

Чешский язык Учебник для начинающих (Praha 1964) Učebnice českého jazyka pro začátečníky (v ruštině), 137 stran. 20 lekcí rozhovory na témata: Rozhovory (Разговоры) Rodina (Семья) Snídaně, oběd, večeře (...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-17 00:05:04

...чешского для русских (Praha 1976) Učebnice češtiny pro rusky mluvící (v ruštině), 437 stran. Úvodní fonetická část 25 lekcí témata: Pokoj; V kanceláři Tramvaj; Rozhovor na ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-16 23:45:07

...самоучитель для начинающих (Москва, 2002) Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty samouky (v ruštině), 173 stran. 20 lekcí Dialog (Диалог) Rodina (Семья) Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-17 00:10:53

...пособие по развитию речи (1978) Učebnice češtiny (v ruštině), 218 stran. Z obsahu: Posluchárna (Аудитория) Kolej (Общежитие) Byt (Квартира) Rodina (Семьa) Čas (Время) Roční doby a ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-17 00:50:56

Příručka pro učitele k učebnici Lídy Holé a Pavly Bořilové Čeština expres 1 (A1/1), přepracované učebnice Czech Express 1.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:25:10

...и II курсов (Москва, 1988) Učebnice českého jazyka pro rusky mluvící studenty (v ruštině), 393 stran. Úvodní fonetický kurz (10 lekcí) Základní kurz (33 lekcí) Česko ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-16 21:43:46

...materiálů ke všem dvaceti lekcím učebnice.
Dokumenty (File Catalog) » Odkazy (Links) - 2010-10-17 17:19:10

Co tady najdete češtinu k přežití dvojjazyčný časopis CIP (Czech in Prague) o Češích a češtině zajímavosti o české kultuře popis české hudební scény vtipy o Češích zajímavosti o České republice národnostní složení oblíbená česká jména odpovědi na dotazy mých studentů češtiny užitečné odkazy na internetové stránky seznam učebnic češtiny pro cizince, které používám What you'll find here survival Czech a bilingual magazine CIP (Czech in Prague) about Czechs and Czech interesting facts on Czech cult...
Site pages - 2010-11-07 12:30:07

1 2 3 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability