Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.39.33    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-9 z 9 k dotazu zájmena

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 03/10/2011

Czech pronouns change, based on the case their in, i.e. based on their relationship with other word, mostly prepositions ...A list of podcasts Česká zájmena se mění podle toho, v jakém jsou pádu, tzn. podle vztahu s jinými slovy, hlavně předložkami a slovesy.
Novinky (Site News) » 2011/01/20 - 2011-11-01 18:45:25

Podkast (zvuková nahrávka) a podklad k němu v pdf: tabulka s formami zájmen kdo, co, někdo, ...
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2011-09-24 03:30:10

...barvy (modrá, červená, žlutá) přivlastňovací zájmena Li si napsala tabulku, ve které byla přivlastňovací zájmena v 1. pádu pro všechny osoby a rody v jednotném čísle.

...přivlastňovací Krátké tvary přídavných jmen Zájmena Osobní Přivlastňovací Ukazovací Tázací Vztažná Neurčitá a záporná Ostatní druhy zájmen Číslovky Základní Řadové Násobné Druhové a souborové Další číselné ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:23:10

...o fotce rodiny a přivlastňovací zájmena Audio Video Pdf Flashcards Tests Going shopping and groups of verbs Nakupování a skupiny sloves Audio Video Pdf Flashcards Tests ...
Site pages - 2011-11-21 16:36:00

Audios and Videos (Audia a videa) Podcast News (Moje podkasty) Subscribe (Odebírat) The NEWEST podcast: Grammar and vocabulary: Winter clothes + verbs ( download transcription, translation and exercises more Older podcasts Grammar and vocabulary: Shopping + verb groups ( download transcription, translation and exercises more Grammar and vocabulary: Family + positions + possessive pronouns ( download transcription, translation and exercises more Grammar and vocabulary: The verb to be + a basic di...
Site pages - 2011-11-20 22:36:47

...dvě tři čtyři pět a zájmena všechen , nebo na str. 1, kde jsou např. řadové číslovky nebo údaje týkající se roků.

...si", formy osobních zájmen a zájmena "to", musí být ve větě na druhé pozici (po první frázi, nikoliv prvním slově), atd.
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability