Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.29.01    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-9 z 9 k dotazu zkouška

Hlavním cílem tohoto Manuálu je pomoci tvůrcům zkoušek vytvořit, aplikovat a zaznamenávat transparentní, praktické postupy v kumulativním procesu neustálého zlepšování, aby mohli své zkoušky situovat v rámci SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

...


Po 5 letech legálního pobytu na území ČR může cizinec požádat o povolení k trvalému pobytu. K jeho získání je třeba doložit znalost českého jazyka na úrovni A1. Zkoušku je možné vykonat na některé z institucí uvedených v S...


Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince - úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.


Gramaticko-lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE - cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně):

V České republice průměrná mzda šplhá nahoru (___1___ 17 190 Kč, na konci roku 2010 dosáhla ___2___ 23 665 Kč, což je v ___3___ 986 eur). K evropskému ___4___ má ale ještě daleko. Medailové pozice patří podle údajů Eurostatu z roku 2008 Dánsku, ___5___ si zam...


Gramaticko-lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE - cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně):

Ať už se rozhodnete přestěhovat za prací ___1___, ze všech stran na vás bude číhat strašák ___2___ nezaměstnanosti. Existují však evropské země, které nemusejí čelit tak dlouhým ___3___ žadatelů o místo. Mezi nejspokojenější státy patří Nizozemsko, Rakousko a Luce...


Toto je cvičný poslech ke zkoušce z češtiny jako cizího jazyka na VŠE. Skládá se z 15 otázek, na které je třeba odpovědět výběrem jedné ze čtyř možností. U zkoušky máte 3 minuty na přečtení otázek, následuje první poslech, další 3 minuty na přečtení otázek a promyšlení odpovědí a druhý poslech.

Níže jsou nejprve otázky, potom audio a následuje text poslechu. Vezměte si papír, přečtěte si otázky, poslechněte si dvakrát audio a své odpovědi si zkontrolujte vyplněním ...


Po 5 letech legálního pobytu na území ČR může cizinec požádat o ...
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:11:08

org/cze/ Čeština pro cizince zkouška pro získání trvalého pobytu (Czech for foreigners exam for permanent residence): cestina pro cizince.cz Česká klávesnice (Czech keyboard): http://...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability