Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.30.23    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-13 z 13 k dotazu zvyky


Read the CIP newsletter

The winter issue of CIP is devoted to Christmas - what to write on a Christmas card, what are popular Czech fairytales and carols, how does Czech Christmas differ from Christmas elsewhere, and what are our New Year's resolutions... 

It's in Czech, with English translations. You can download a pdf ...

Novinky (Site News) » 2011/12/25 - 25/12/2011

A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP) Obsah čísla Oběd Vaše recepty České Velikonoce zvyky Mazanec (recept) Apríl! Čarodějnice ČR a NATO a EU Oslava práce, lásky a vítězství K. H....je pravda, že tradičně se zvyky dodržují více spíše mimo Prahu: na venkově, například na Moravě. Zvyky v různých krajích se také mohou lišit.
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

...či akcí, jako určité společenské zvyky, tradice, hodnoty apod. V Hofstedeho pojetí je kultura jakýmsi „softwarem mysli", mentálním naprogramováním myšlení, pocitů a potenciálních činů osob, které ...shrnuje do následujících skupin: 1) Zvyky / praktiky: symboly (slova, gesta, obrazy či předměty, kterým je přisouzen zvláštní význam); hrdinové (skutečné nebo imaginární postavy oplývající uctívanými vlastnostmi ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

...cizího státu s jiným jazykem, zvyky a časovým pásmem, aniž bychom pomysleli na všechny možné těžkosti a překážky, které tady na nás čekají.

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Tests for Pre intermediate Students Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Podcasts (Podkasty) Videos on YouTube (Videa na YouTube) Learn More about Czech Culture & Express Your Opinion (Zjistěte více o české kultuře ...
Site pages - 2016-04-16 01:50:44

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Intermediate Students (Testy pro středně pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) Videos on...
Site pages - 2016-04-16 01:52:31

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Advanced Students (Testy pro velmi pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) A List of Czech...
Site pages - 2016-04-16 01:51:47

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Upper intermediate Students (Testy pro pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) A List of C...
Site pages - 2016-04-16 01:52:11

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability