Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.52.17    

LEARN MORE CZECH:

Tests - Testy

Main » Tests

Začátečníci [14]
Beginners
Mírně pokročilí (A2) [8]
Pre-intermediate
Středně pokročilí (B1) [0]
Intermediate
Pokročilí (B2) [0]
Upper-intermediate
Velmi pokročilí (C1) [4]
Advanced
[]

The verb "to be". Глагол "быть".

Declensions of the pronoun "já". Choose 1-2 answers for each question.
Склонение местоимения "já". Выберите 1-2 ответа для каждего вопроса.

Declensions of the pronoun "on". Choose 1-2 answers for each question.
Склонение местоимения "on". Выберите 1-2 ответа для каждего вопроса.

Declensions of the pronoun "my". Choose 1 answer for each question.
Склонение местоимения "my". Выберите 1 ответ для каждего вопроса.

Declensions of the pronoun "ona". Choose 1 answer for each question.
Склонение местоимения "ona". Выберите 1 ответ для каждего вопроса.

Personal pronouns. Choose 1 answer for each question.
Личные местоимения. Выберите 1 ответ для каждего вопроса.

Declensions of the pronoun "ty". Choose 1 answer for each question.
Склонение местоимения "ty". Выберите 1 ответ для каждего вопроса.

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns - masculine, feminine or neuter.
Роды существительных - мужский, женский или средний.

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and adjectives - masculine, feminine or neuter.
Роды существительных и прилагательных - мужский, женский или средний.

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "můj" - masculine, feminine or neuter. (Family)
Роды существительных и местоимения "můj" - мужский, женский или средний. (Семья)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "tvůj" - masculine, feminine or neuter. (People)
Роды существительных и местоимения "tvůj" - мужский, женский или средний. (Люди)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "náš" - masculine, feminine or neuter. (Places)
Роды существительных и местоимения "náš" - мужский, женский или средний. (Места)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "váš" - masculine, feminine or neuter. (Food)
Роды существительных и местоимения "váš" - мужский, женский или средний. (Еда)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "jeho, její, jejich" - masculine, feminine or neuter. (Clothes)
Роды существительных и местоимения "jeho, její, jejich" - мужский, женский или средний. (Одежда)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the word "jeden" - masculine, feminine or neuter. (Vegetables)
Роды существительных и слова "jeden" - мужский, женский или средний. (Овощи)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and adjectives. (Fruit and colours) - masculine, feminine or neuter.
Роды существительных и прилагательных - мужский, женский или средний. (Фрукты и цвета)

Test odpovídající jedné z úloh z přijímacího testu češtiny pro cizince na VŠE. Text k testu najdete zde - nechte otevřen v jiném okně. Test byste měli udělat za maximálně 30 minut.

Test odpovídající jedné z úloh z přijímacího testu češtiny pro cizince na VŠE. Audio a instrukce najdete zde. Test byste měli udělat za maximálně 15 minut.

Test odpovídající jedné z úloh z přijímacího testu češtiny pro cizince na VŠE. Text k testu najdete zde - nechte otevřen v jiném okně. Test byste měli udělat za maximálně 15 minut.

Test odpovídající jedné z úloh z přijímacího testu češtiny pro cizince na VŠE. Text k testu najdete zde - nechte otevřen v jiném okně. Test byste měli udělat za maximálně 15 minut.

Verbs from the "-ám" group.
Глаголы из группы "-ám".

Verbs from the "-ím" group.
Глаголы из группы "-ím".

Verbs from the "-uju" group.
Глаголы из группы "-uju".

Verbs from the "-u" group.
Глаголы из группы "-u".

Fráze vyjadřující preference a zájmena v dativu (3. pádu).
Phrases expressing preferences and pronouns in the dative case.
Выражения, которые отображают предпочтения, и местоимения в дательном падежи.

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability