Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 11/08/2020, 06.19.27    

LEARN MORE CZECH:

Tests - Testy

Main » Tests » Začátečníci

Začátečníci [14]
Beginners
Mírně pokročilí (A2) [8]
Pre-intermediate
Středně pokročilí (B1) [0]
Intermediate
Pokročilí (B2) [0]
Upper-intermediate
Velmi pokročilí (C1) [4]
Advanced

The verb "to be". Глагол "быть".

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns - masculine, feminine or neuter.
Роды существительных - мужский, женский или средний.

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and adjectives - masculine, feminine or neuter.
Роды существительных и прилагательных - мужский, женский или средний.

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "můj" - masculine, feminine or neuter. (Family)
Роды существительных и местоимения "můj" - мужский, женский или средний. (Семья)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "tvůj" - masculine, feminine or neuter. (People)
Роды существительных и местоимения "tvůj" - мужский, женский или средний. (Люди)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "náš" - masculine, feminine or neuter. (Places)
Роды существительных и местоимения "náš" - мужский, женский или средний. (Места)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "váš" - masculine, feminine or neuter. (Food)
Роды существительных и местоимения "váš" - мужский, женский или средний. (Еда)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the possessive "jeho, její, jejich" - masculine, feminine or neuter. (Clothes)
Роды существительных и местоимения "jeho, její, jejich" - мужский, женский или средний. (Одежда)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and the word "jeden" - masculine, feminine or neuter. (Vegetables)
Роды существительных и слова "jeden" - мужский, женский или средний. (Овощи)

Mužský (ten), ženský (ta) nebo střední (to).
Genders of nouns and adjectives. (Fruit and colours) - masculine, feminine or neuter.
Роды существительных и прилагательных - мужский, женский или средний. (Фрукты и цвета)

Verbs from the "-ám" group.
Глаголы из группы "-ám".

Verbs from the "-ím" group.
Глаголы из группы "-ím".

Verbs from the "-uju" group.
Глаголы из группы "-uju".

Verbs from the "-u" group.
Глаголы из группы "-u".

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability